จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Triptorelin pamoate  11.25 mg injection  จำนวนประมาณ 120 vials วงเงินประมาณ 1,936,272.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - triptoretin.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคา triptoretin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคา triptoretin.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf