จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Latanoprost 0.005% 2.5 ml eye drop จำนวนประมาณ 5,000 ขวด วงเงินประมาณ 1,808,300.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : spect - latanoprost.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา latanoprost.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารสอบราคา latanoprost.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf