ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทื่มิใช่ยา 1 รายการ ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ (Set IV) จำนวนประมาณ 258,700 ชุด


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทื่มิใช่ยา 1 รายการ ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่(set iv).pdf


ไฟล์แนบ : สเปคชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่(set iv).pdf