จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ออกซิเจนเหลว ประมาณ 952,300 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ ( e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง ออกซิเจนเหลว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคก๊าซทางการแพทย์.pdf