ประกาศสอบราคาซื้อชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวน 180,000 ชุด