ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 14 รายการ


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบวัสดุผ้าและเครืองแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย.pdf