จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ

ยา Omeprazole ๔๐ mg for injection จำนวนประมาณ  ๓๒,๐๐๐  vials


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา-omeprazole-inj-57.pdf