ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องปรับอากาศ.pdf