จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาเดินสาย LAN สาย Fiber optic ตึก ๑๔๔ เตียง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศจัดจ้างเหมาเดินสาย lan สาย fiber optic.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจัดจ้างเหมาเดินสาย lan สาย fiber optic.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจัดจ้างเหมาเดินสาย lan สาย fiber optic.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง จ้างเหมาเดินสาย lan สาย fiber optic.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง จ้างเหมาเดินสาย lan สาย fiber optic.pdf