จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางราคากลาง.pdf