ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
1.กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 cm. จำนวนประมาณ 275,000 แผ่น
2.กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 90 cm. จำนวนประมาณ 22,500 แผ่น
3.กระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 60 cm. จำนวนประมาณ 9,500 แผ่น


ไฟล์แนบ : สเปค กระดาษ non woven 3 ขนาด.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง กระดาษ non woven 3 รายการ.pdf