โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจัดเช่าบอร์ด/ระบบไฟฟ้า/งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559


ไฟล์แนบ : ประกาศ เช่าบอร์ด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค เช่าบอร์ด.pdf


ไฟล์แนบ : ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เช่าบอร์ด.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ เช่าบอร์ด.pdf