โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการปรุชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศตกแต่งสถานที่.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค ตกแต่งสถานที่.pdf


ไฟล์แนบ : ตาราง ตกแต่งสถานที่.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ ตกแต่งสถานที่.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบ ตกแต่งสถานที่.pdf