จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Cefazolin 1 g for injection จำนวนประมาณ 150,000 vials วงเงินประมาณ 1,830,000.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา ceftriaxone.pdf


ไฟล์แนบ : spect - ceftriaxone.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf