ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวบุนวม 3 ที่นั่งติดกัน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางเก้าอี้แถว 50 ชุด.pdf