จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ (syringe plastic).pdf


ไฟล์แนบ : สเปค syringe plastic 4 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง syring plastic 4 รายการ.pdf