ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง.pdf