ประกาศประกวดราคาชื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4 รายการ คือ เข็มให้น้ำเกลือ (IV Catheter) เบอร์ 18 , 20 , 22 และ 24 จำนวนประมาณ 8,600 กล่อง


ไฟล์แนบ : สเปค ไอวีแคททีเตอร์.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ฯ 4 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง ไอวีแคททีเตอร์.pdf