จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ (Blood gas) จำนวน 18,000 Test


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อ blood gas.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง blood gas.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค blood gas.pdf