จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ ขวด Hemoculture จำนวนประมาณ 23,000 ขวด


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อ ขวด hemoculture.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง ขวด hemoculture.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค ขวด hemoculture.pdf