จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Calcium polystylene sulfonate powder 5 g จำนวน 1,000 x 100 ซอง โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา calcium polystylene.pdf