จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Rabies Vaccine 0.5 ml injection  จำนวน 15,000 sets ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


ไฟล์แนบ : ประกาศ ประกวด rabies vaccine.pdf