จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ คือ Nylon เบอร์ 3 เข็ม 24-26 mm. จำนวนประมาณ 1,280 โหล


ไฟล์แนบ : สเปค nylon เบอร์ 3.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง nylon เบอร์ 3.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา nylon 3-0 เข็ม 24-26 mm..pdf