จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ คือ Nylon เบอร์ 4 เข็ม 19 mm. จำนวนประมาณ 1,360 โหล


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคา nylon 4-0 เข็ม 19 mm..pdf


ไฟล์แนบ : สเปค nylon เบอร์ 4.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง nylon เบอร์ 4.pdf