เลนส์แก้วตาเทียมแบบใสชนิดนิ่มพับได้แบบ Aspheric จำนวนประมาณ 1,140 ชิ้น


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเลนส์แก้วตาเทียมแบบใสชนิดนิ่มพับได้แบบ aspheric.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเลนส์แก้วตาเทียม.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคเลนส์แก้วตาเทียม.pdf