ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย (Nylon 10/0) จำนวนประมาณ 250 โหล


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (nylon 10 0).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง nylon เบอร์ 10.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค nylon เบอร์ 10.pdf