ประกาศซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : สเป็คและราคากลางเครื่องปรับอากาศ 12 เครื่อง.pdf