จังหวัดร้อยเอ็ดโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmetero/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg / dose 60 doses จำนวนประมาณ  4,000 ขวด วงเงินประมาณ 1,968,800.-บาท โดยใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาเวชภัณฑ์ยา salmeterol fluticasone .pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา.pdf