วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ คือ แถบตรวจสารเคมีปัสสาวะ (Urine Strip 11 แถบ) จำนวน 75,000 Test


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อแถบตรวจสารเคมีปัสสาวะ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง urine strip 11 แถบ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค urine strip 11 แถบ.pdf