วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
1.EDTA Tube K3 2.0 ml. (สีม่วง) จำนวน 235,000 ชิ้น
2.Lithium Heparin Tube 3.0 ml. (สีเขียว) จำนวน 135,000 ชิ้น
3.Serum Clot Activator 3.0 ml. (สีแดง) จำนวน 161,000 ชิ้น
4.Sodium Citrate Tube 2.0 ml.3.2% (สีฟ้า) จำนวน 20,500 ชิ้น
5.Sodium Flu Tube 3 ml.(NaF) (สีเทา) จำนวน 76,000 ชิ้น


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ.pdf