ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ เครือง


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคชุดเครื่องสลายนิ่ว.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางเครื่องสลายนิ่ว.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบเครื่องสลายนิว.pdf