จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจ้างทำระบบกั้นเขตเข้า - ออก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยวิธีสอบราคา จำนวน 1 งาน


ไฟล์แนบ : ประกาศจ้างทำระบบกั้นเขตเข้า-ออก รพ.ร้อยเอ็ด.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคจ้างทำระบบกั้นเขตเข้า-ออก รพ.ร้อยเอ็ด.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางจ้างทำระบบกั้นเขตเข้า-ออก รพ.ร้อยเอ็ด.pdf


ไฟล์แนบ : เอกสารประกอบจ้างทำระบบกั้นเขตเข้า-ออก.pdf