ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลม ขนาดไม่น้อยกว่า 56000BTU 380V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ราคากลางและสเป็คเครื่องปรับอากาศห้อง server.pdf