ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุเครื่องแต่งกาย.pdf