ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (ข้าว) จำนวน 3 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อ ข้าว 3 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค ข้าว 3 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุบริโภค (ข้าว).pdf