สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (ผักสด) จำนวน 85 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค(ผักสด).pdf


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค(ผักสด).pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุบริโภค(ผักสด).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุบริโภค(ผักสด).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุบริโภค(ผักสด).pdf