ซื้อเรื่องเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค (กุ้ง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศซื้อวัสดุบริโภค(กุ้ง).pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุบริโภค(กุ้ง).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุบริโภค(กุ้ง).pdf