จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 17 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ : ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปค วัสดุวิทยาศาสตร์ 17 รายการ.pdf