ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ คือ น้ำยาตรวจ CBC จำนวน 170,000 Test


ไฟล์แนบ : ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ cbc.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคน้ำยา cbc.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางน้ำยาตรวจ cbc.pdf