จัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกายผู้ป่วยจำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา


ไฟล์แนบ : 5805ea65a1927.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลาง.pdf