การจัดชื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้(ยังไม่ได้บรรจุใส่เข้ากับที่ใส่เลนส์) จำนวน 2,000 ตัว


ไฟล์แนบ : tor วัสดุการแพทย์ 1 รายการ (เลนส์).pdf