จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Salmeterol/Fluticasone Accuhaler 50/250 mcg/dose 60 doses จำนวนประมาณ  4,000 bots  โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 492.20 บาท ต่อ 1 bot (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ salmiterol.pdf