จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยา Nicardipine 2 mg injection จำนวนประมาณ 20,000 Amps โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ราคามาตรฐานในการจัดซื้อ ในการสอบราคาครั้งนี้คือ 925.55 บาท ต่อ 10 amps (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบ nicardepine.pdf