สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (ไข่ไก่) เบอร์ 2 จำนวน 1 รายการ 180000 ฟอง


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อไข่ไก่(1).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางไข่ไก่(1).pdf


ไฟล์แนบ : สเปคไข่ไก่.pdf