สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ป่วย จำนวน 12 รายการ


ไฟล์แนบ : ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้กับผู้ป่วย(1).pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย (1).pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุเครื่องแต่งกาย (1).pdf