ประกาศสอบราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ คือ
1.Broad DCP
2.Narrow DCP
3.Small DCP
4.Cortical screw 4.5 มม.
5.Small cortical screw 3.5 มม.
6.Cancellous screw 6.5 มม.เกลียว 16 มม.
7.Cancellous screw 6.5 มม.เกลียวตลอดความยาว
8.Cancellous screw 6.5 มม.เกลียว 32 มม.
9.Small cancellous screw 4.0 มม.เกลี่ยวครึ่ง
10.Small cancellous screw 4.0 มม เกลียวตลอดความยาว
11.Malleolar screw 4.5 มม.


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาวัสดุการแพทย์ 11 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางวัสดุการแพทย์ 11 รายการ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปควัสดุการแพทย์ 11 รายการ.pdf