ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดล้างไตปลอดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีสอบราคา


ไฟล์แนบ : ประกาศสอบราคาซื้อชุดล้างไตปลอดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : สเปคชุดล้างไตปลอดเชื้อ.pdf


ไฟล์แนบ : ราคากลางชุดล้างไตปลอดเชื้อ.pdf