นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด