ประชาสัมพันธ์จาก ขอเชิญร่วม เดิน วิ่ง รณรงค์วัน อัมพาตโลก ณ บึงพลาญชัย วันที่ 27 พย. 59 เวลา 05.00น. - 08.00น.