ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน3แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ


ไฟล์แนบ : ร่างประกาศดมยาสลบ 3 แก๊ส.pdf